Naša spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.
Uporabljamo naslednje piškotke:
Skupina 1: so ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Skupina 2: z njim analiziramo promet na strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani se strinjate z namestitvijo na vaš računalnik.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta stran, si lahko ogledate tukaj.

Splošni pogoji


1 SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (www.klub.t-2.net) in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca oziroma prijave ter določajo pogoje članstva ter način pridobivanja in koriščenja točk v T-2 klubu (v nadaljevanju: klub), postopek obročne prodaje izdelkov ob vezavi naročniškega razmerja, postopek za včlanitev v klub, varstvo osebnih podatkov, tehnične korake, ki so potrebne za izvedbo posameznih storitev oziroma nakup izdelka ter tehnološka sredstva, ki uporabniku omogočajo prepoznavanje in odpravljanje napak pri izvedbi posamezne storitve ter veljavnost splošnih pogojev podjetja T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik oz. T-2). Splošni pogoji so dostopni v nogi spletne strani (www.klub.t-2.net), v rubriki Moj Klub (http://klub.t-2.net/o-klubu.aspx) ter v vseh poslovalnicah ponudnika.

Članstvo v klubu omogoča ugodnosti, ki jih lahko člani koristijo ob nakupih izdelkov in storitev ter pri izbranih partnerjih.


Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

• Član je oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev v klub in ki ji postal član kluba preko ene izmed navedenih možnosti v drugem odstavku 3. točke,

• Točke so bonitete, ki se članu v določenem časovnem obdobju nalagajo na njegov bonitetni račun in se pridobijo: (1) z vsakim plačanim računom, ki ga ponudnik izstavi naročniku za naročene storitve in izdelke, (2) z nakupi določenih storitev in izdelkov v poslovalnici, (3) z nakupi storitev in izdelkov v klubu in (4) s posebnimi trženjskimi aktivnostmi kluba.


Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave kot njihove sestavne dele, in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.


Slike, objavljene v katalogu ugodnosti, so simbolične. Bistvene lastnosti blaga, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru morebitne spremembe roka dobave bodo prodajni svetovalci iz klicnega centra kupce ustrezno in pravočasno obvestili.


Cena izdelka in strošek poštnine so razvidni v samem naročilu, še preden se zaključi. Blago in cena blaga sta navedena v sami ponudbi T-2 Kluba, na elektronski naročilnici kupca, v potrditvenem e-mailu sporočilu, ki ga prejme kupec ter na sami pogodbi. Prav tako bodo vsi podatki o spletnem naročilu, posredovani na e-naslov, ki so ga člani kluba navedli ob registraciji v klub, in sicer v roku 24 ur od uspešno oddanega naročila in dostopni v profilu člana, natančneje v »Moja naročila«. Če član le-tega ne prejme, obstaja možnost, da je navedeni e-naslov napačen. V takšnem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate:

• na e-naslov: info@t-2.net ali

• na telefonsko številko: 064 064 064


Vse cene so v evrih in že vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila, v potrditvenem elektronskem sporočilu in v profilu člana, natančneje v »Moja naročila«.


Sklenjeno pogodbo sestavljajo:

- elektronska naročilnica kupca, potrjena s strani prodajalca,

- prevzemni zapisnik in

- Splošni pogoji poslovanja T-2 Kluba


2 INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM


Ponudnik in njegov sedež:

T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64a, Ljubljana;

T-2 d..o.o. je registrirana dne 11.5.2004 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 11203100; osnovni kapital: 18.084.324,03 EUR.


Matična številka: 1954598000

Identifikacijska številka za DDV: SI70764492


Transakcijski račun : Abanka d.d. (Banka Celje d.d.), TRR: SI56 0510 0801 3558 749


E-mail: info@t-2.net (uporabniki lahko na navedeni naslov pošljejo svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave; jezik komunikacije je slovenščina),

Telefonska številka: 064 064 0643 POGOJI ZA VČLANITEV V KLUB

V klub se lahko brezplačno včlanijo fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije in so starejši od 15 let.


V klub se je mogoče včlaniti preko:

(1) preko spletne prijave na www.klub.t-2.net,

(2) preko Horizonta https://horizont.t-2.net/ in

(3) preko TV vmesnika.

(4) preko e naročilniceČlani kluba, ki želijo pridobivati bonitete iz naročniškega razmerja, morajo članstvo v klubu povezati z naročniškim razmerjem, tako da vpišejo uporabniško ime in geslo za Horizont. V primeru, če članstva v klubu ne povežejo s svojim naročniškim razmerjem, ne bodo prejemali bonitet iz tega naslova, ki so določene skladno z vsakokratno veljavno ponudbo. Član kluba začne prejemati bonitete iz naslova naročniškega razmerja v roku 24 ur od trenutka, ko je povezal članstvo v klubu z naročniškim razmerjem.


Član se zavezuje, da bo ponudniku na primeren način (v svojem profilu, po pošti, po e-pošti, ustno s klicem na 064 064 064 ali na drug ustrezen način) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s klubom, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. Spremenjene podatke bo ponudnik upošteval najkasneje v 15 delovnih dneh.

4 ZBIRANJE TOČK V KLUBU


4.1. O ZBIRANJU TOČK


Na podlagi pravilno izpolnjenega in potrjenega obrazca, lahko član začne z zbiranjem točk v klubu. Vsak član zbira točke po sistemu 4 redne točke za 1 dopolnjen evro.


Vsi člani imajo možnost vpogleda v stanje bonitet na svojem bonitetnem računu preko spletne strani kluba. Število zbranih točk je naročnikom storitev T-2 izpisano tudi na mesečnem računu za storitve ponudnika.


Čas veljavnosti točk in možnost koriščenje le teh je 12 mesecev od datuma prejema posameznih točk. Po tem obdobju se neizkoriščene točke brišejo.


Ugodnosti, do katerih so upravičeni člani, so odvisne od števila zbranih točk na bonitetnem računu. Seznam ugodnosti je objavljen na spletni strani kluba in velja do razprodaje zalog oziroma preklica ponudbe. Storitve T-2 se ponujajo v okviru tehničnih zmožnosti in poslovnih usmeritev ponudnika.


V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, ponudnik članom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova pridobljenih bonitet. Zagotavlja pa avtomatski naknadni pripis bonitet na bonitetni račun člana.


4.2. PRIDOBIVANJE TOČK S PLAČILOM MESEČNEGA RAČUNA


Pridobivanje točk s plačilom mesečnega računa ponudnika ustreza zaprtim postavkam na izdanih računih. Ko je postavka v celoti zaprta na strani ponudnika, se članu kluba v roku 24 ur, pripiše ustrezno število točk. Član T-2 kluba točk ne pridobi v primeru plačila zapadlih obveznosti na podlagi postopka izterjave, izvršilnega oziroma stečajnega postopka.


Bonitete iz naslova rednega plačevanja storitev dobivajo le tisti člani, ki so nosilci pogodb naročniškega razmerja za T-2 storitve, torej plačniki ponudnikovih storitev. Uporabniki posameznih storitev bonitet ne dobivajo (npr. uporabnik ene od mobilnih številk v okviru naročniške pogodbe).


4.3. PRIDOBIVANJE DODATNIH TOČK ZA ZVESTOBO


Naročniki T-2 storitev so ob včlanitvi v klub upravičeni do dodatnih točk za zvestobo glede na obdobje trajanja njihovega naročniškega razmerja (pri tem se šteje vsako dopolnjeno in neprekinjeno leto naročniškega razmerja), po naslednjem ključu:

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 1 leto, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 2;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 2 leti, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 6;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 3 leta, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 10;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 4 leta, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 12;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 5 let, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 16;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 6 let, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 20;

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 7 let, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 22

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 8 let, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 26

- člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 9 let, se jim vrednost zadnjega računa v evrih pomnoži s faktorjem 30

- od 10 let naprej se vrednost zadnjega računa v evrih vedno pomnoži s faktorjem 36.


Zgoraj navedene dodatne točke za zvestobo se članom, ki so naročniki ponudnikovih storitev, dodelijo na dan včlanitve v klub, v roku 24 ur, in nato periodično po 12 mesecih skladno s številom dopolnjenih let neprekinjenega naročniškega razmerja za le eden, in sicer najstarejši priključek na ID stranke. Po preteku periodičnega obdobja, tj. 12 mesecev, se šteje ponovno celotno obdobje trajanja naročniškega razmerja, in sicer obdobje od sklenitve naročniškega razmerja do konca trajajočega leta.


4.4. NAKUP IZDELKA ali NAROČILO STORITVE V POSLOVALNICAH PONUDNIKA, PREKO KLUBA ali PREKO KLICNEGA CENTRA


Člani pridobijo točke z nakupom izdelka ali naročilom storitev, skladno z vsakokratno veljavno ponudbo kluba. Člani lahko nakup opravijo preko kluba, kot je opredeljeno v 5. ter 6. točki teh splošnih pogojev ali v vseh ponudnikovih poslovalnicah, kjer član ravno tako koristi in pridobiva točke kluba, in sicer le za storitve in izdelke, določene skladno z vsakokratno ponudbo. Plačilo kupnine izdelka ali naročilo storitve v poslovalnici, član plača preko POS terminala, po povzetju ali z mesečnim računom za storitve T-2 oziroma kot je določeno v vsakokratni ponudbi. Pri nakupu v poslovalnicah, je ravno tako možen osebni prevzem v določenih ponudnikovih poslovalnicah in/ali dostava preko dostavne službe. Član lahko izdelek ali storitev naroči tudi preko klicnega centra T-2, v kolikor je tako določeno v vsakokratni veljavni ponudbi, na način opredeljen v točki 6.6..


4.5. OSTALI NAČINI PRIDOBIVANJA TOČK


Poleg točk, ki jih član pridobi na podlagi zgoraj navedenih načinov, se lahko članu dodelijo tudi dodatne točke ob izvajanju posebnih trženjskih aktivnosti kluba. Točke se ne zbirajo v primeru, če član izkoristi ugodnost, kjer poravna plačilo pri enem od izbranih partnerjev.


5 KORIŠČENJE TOČK


Točke je možno, skladno z vsakokratno veljavno ponudbo koristiti za nakup izdelka, storitve ali jih koristiti pri izbranih partnerjih.


5.1. NAKUP IZDELKA TER STORITEV


Nakup določenih izdelkov je na voljo vsem članom kluba, ki niso nujno naročniki T-2 storitev. Nakup storitve pa je, ob vsakokratnih pogojih T-2, na voljo samo članom kluba, ki so naročniki storitev T-2. Sklenitev pogodbe za obročno plačilo izdelka ob vezavi naročniškega razmerja za 12 oziroma 24 mesecev, je na voljo le članom kluba, ki so hkrati naročniki T-2 fiksnih ali mobilnih storitev. Naročniško razmerje lahko člani T-2 Kluba vežejo le na en priključek.


V klubu kupec naroči storitev skladno z vsakokratno veljavno ponudbo. Po obdobju, določenemu v sami ponudbi se storitev do preklica oz. odjave storitve obračunava po vsakokratnem veljavnem ceniku. Ob naročilu storitve kupec plača določeno klubsko ceno, kjer ceno sestavlja del plačila v denarju in del v točkah oziroma celotno plačilo s točkami.


Naročnik lahko storitev kadarkoli odjavi preko klicnega centra, v poslovalnicah ali z lastnoročno podpisanim dopisom in preko Horizonta. V kolikor je določeno v posamezni ponudbi, član v času koriščenja klubske ugodnosti le te ne more odjaviti.


Storitve T-2 po klubski ceni ne more koristiti član, ki je imel vklopljeno isto storitev v zadnjih 6 mesecih po klubski ceni.


5.1.1. NAKUP IZDELKOV OB VEZAVI NAROČNIŠKEGA RAZMERJA


Člani T-2 Kluba, ki so hkrati naročniki storitev, lahko izdelek naročijo na obroke, skladno z vsakokratno ponudbo T-2. S sklenitvijo pogodbe se T-2 zavezuje, da bo članu T-2 Kluba izročil izdelek, ki ga naroči kupec, še preden bo kupnina popolnoma izplačana, kupec pa se zavezuje, da ga bo odplačal v mesečnih obrokih in s pogodbo določenih roki. Hkrati se član T-2 Kluba zavezuje, da bo obstoječo naročniško pogodbo za izbrani priključek obdržal v veljavi 12 oziroma 24 mesecev od dne sklenitve te pogodbe. Prodajalec kupcu zaradi koriščenja točk v T-2 Klubu prizna nižji mesečni obrok za plačilo izdelka, skladno z vsakokratno ponudbo.


Pred oddajo naročila mora kupec potrditi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja, kar stori med postopkom sklenitve pogodbe s klikom na gumb »Strinjam se s splošnimi pogoji in potrjujem naročilo«. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani T-2 Kluba, v e-mail sporočilu, ki ga prodajalec kupcu posreduje ob potrditvi naročila, v profilu T-2 Kluba naročnika ter ves čas postopka oddaje naročila. S klikom na gumb »Strinjam se s splošnimi pogoji in potrjujem naročilo« bo kupec oddal naročilo.


Po zaključenem postopku oddaje naročila s strani kupca, bo prodajalec kupcu z elektronskim sporočilom na e-mail naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu, sporočil, da je naročilo sprejeto in je v obdelavi. V tem koraku kupec prejme zahvalo za oddano naročilo ter obvestilo o uspešno zaključenem naročilu, katerega podrobnosti bo kupec prejel na elektronski naslov, ki ga je vnesel ob včlanitvi v Klub. Za popravljanje napak lahko kupec klikne na gumb 'Nazaj' oz. klikne na funkcijsko tipko brskalnika '←', ki se nahaja v zgornji opravilni vrstici brskalnika in pomeni pomik na prejšnjo stopnjo. Povzetek naročila je kupcu prikazan na desni strani spletne strani ves čas nakupnega procesa. Spreminjanje posameznega naročila je mogoče do potrditve naročila.


Po dokončni potrditvi naročila, bo prodajalec naročilo pregledal, preveril dobavljivost naročenega blaga in naročilo potrdil oziroma zavrnil. Naročilo je s strani prodajalca dokončno potrjeno oz. zavrnjeno ob poslanem elektronskem sporočilu o potrditvi oz. zavrnitvi naročila. Ob potrditvi naročila je v e-mail sporočilu naveden skupen znesek vseh obročnih plačil, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.


V roku 5 delovnih dni bo prodajalec kupčevo naročilo potrdil oz. zaradi utemeljenih razlogov zavrnil. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na kupčev elektronski naslov, sporoči, da je naročilo potrjeno.


V kolikor je tako določeno v ponudbi, se znesek prvega mesečnega obroka poravna po potrditvi naročila, nadaljnji obroki pa bodo zaračunani, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.


Znesek prvega oz. vsakega sledečega obroka bo zaračunan na prvem oz. na vsakem sledečem izstavljenem mesečnem računu za opravljene storitve do 10. dne v mesecu ter zapade v plačilo hkrati z zapadlostjo tega računa, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu. V primeru delnega plačila mesečnega računa se s plačanim zneskom sprva poravna obveznost plačila neplačanega/ih obroka/ov, nato pa obveznost plačila zaračunanih storitev oziroma morebitnih drugih zaračunanih postavk na izdanem računu.


Član in T-2 se dogovorita za pogodbeno ugodnost, kot je opredeljena v pogodbi, ki je enaka razliki med T-2 maloprodajno ceno za opremo in končno akcijsko ceno za opremo, v primeru, če naročnik prekine oz. odstopi od naročniške pogodbe pred potekom dogovorjenega časa vezave iz prvega odstavka tega člena.


V primeru morebitne spremembe splošnih pogojev in naročniške pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. V tem primeru ima naročnik možnost izbire, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Naročniku, ki želi izkoristiti odstopno upravičenje, lahko operater v zameno ponudi, da ohrani naročniško razmerje v veljavi pod pogoji, določenimi v obstoječi pogodbi. Uporabnina se obračuna na sledeči način: maloprodajna cena ob nakupu (ki jo določi T-2) pomnoženo z 0,8 deljeno s skupnim številom mesecev v obdobju vezave, pomnoženo s število začetih mesecev plus 40% maloprodajne cene, ko je naročniška pogodba veljala.


5.2. UGODNOSTI IZBRANIH PARTNERJEV


Skladno z vsakokratno klubsko ponudbo, lahko člani kluba koristijo točke za ugodnosti izbranih partnerjev.


6 POSTOPEK NAKUPA


Nakupni proces izdelka ali storitve poteka po navedenih korakih in je prilagojen posebej za izdelek, storitev ponudnika in posebne trženjske ugodnosti. Izdelkom so prilagojeni tudi različni načini dostave: po pošti in/ali osebni prevzem. Za nakup so skladno z vsakokratno ponudbo na voljo tudi različni načini plačila: po povzetju, plačilo s kreditno kartico, plačilo s točkami ali plačilo ob poravnavi mesečnega računa za storitve T-2. Če je naročene storitve, izdelke ali ponudbe ostalih partnerjev potrebno plačati kot kombinacijo točk in eno izmed naštetih načinov plačila, se v primeru zadostnega števila točk, postopek nadaljuje. Način dostave ter način plačila je določen glede na to, katera možnost je omogočena pri posameznem nakupu storitve, izdelka ali katere druge ugodnosti.


Član se prijavi v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom. Če se član ne prijavi in začne s postopkom nakupa, je po kliku na gumb „Začnite z naročilom“, preusmerjen na stran s prijavo. Po prijavi se mu prikažejo samo tisti izdelki in storitve, ki so na voljo v trenutku njegove prijave v sistem. Izdelek je na voljo po redni ceni in/ali po klubski ceni, kjer ceno sestavlja del plačila v denarju in del v točkah. Po plačilu izdelka ali storitve član pridobi ustrezno število točk, ki se zabeležijo na njegov bonitetni račun.


Za popravljanje napak lahko kupec klikne na gumb 'Nazaj' oz. klikne na funkcijsko tipko brskalnika '←', ki se nahaja v zgornji opravilni vrstici brskalnika in pomeni pomik na prejšnjo stopnjo. Povzetek naročila je kupcu prikazan na desni strani spletne strani ves čas nakupnega procesa.

6.1. PRIJAVA


Član se prijavi v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom. Preden lahko obiskovalec spletne strani kluba izbere izdelek oziroma storitev mora biti član kluba in prijavljen s svojim uporabniškim imenom in geslom.


6.2. IZBOR STORITEV ZA NAROČILO


Po prijavi se članu, ki je hkrati naročnik storitev T-2, prikažejo storitve za katere ima tehnične možnosti in katere še ni naročil po klubski ceni, v obdobju zadnjih 6 mesecev trajanja naročniškega razmerja. V primeru, če ima član več priključkov, si pred naročilom izbere enega od priključkov, na katerem naroča storitev.


Pri izbrani storitvi član klikne na gumb »Začnite z naročilom«, ki odpre prvi korak naročanja, v katerem sprejme posebne pogoje izbrane storitve, v kolikor so za posamezno storitev določene. S klikom na gumb »Strinjam se« je preusmerjen na naslednjo stran s povzetkom celotnega naročila in zahtevo za dokončno potrditev naročila storitve. V tem koraku lahko član oz. kupec nakupni proces prekine s klikom na gumb »Ne potrjujem nakupa« ali pa ga nadaljuje s klikom na gumb »Potrjujem nakup in želim naročiti storitev«. Po kliku na gumb »Potrjujem nakup in želim naročiti storitev« se izpiše zahvala in obvestilo o uspešno zaključenem naročilu. Po zaključenem naročilu dobi član podatke o naročilu in potrditev naročila na njegov e-mail. Storitev se vklopi takoj po zaključenem naročilu oziroma, ko je to tehnično mogoče.


6.3. IZBOR IZDELKOV ZA NAROČILO


Pri izbranem izdelku član klikne na gumb »Začnite z naročilom«, ki odpre prvi korak naročanja, v katerem član izbere način dostave (na voljo je lahko dostava po pošti in/ali osebni prevzem v določenih poslovalnicah). V primeru, da član izbere način dostave po pošti oz. drugo obliko dostave, lahko naslov za dostavo spremeni. V primeru osebnega prevzema si izbere eno izmed naštetih poslovalnic, v kateri želi prevzeti naročen izdelek.


S klikom na gumb »Naprej« je kupec preusmerjen na naslednji korak nakupnega procesa, »Potrditev naročila«, kjer izbere način plačila izmed tistih, ki so na voljo za izbran izdelek (po povzetju in/ali s kreditno kartico). Član lahko kupi izdelke v skupni vrednosti 1000 €, ki je vezana na številko kupca posameznega naročnika. V primeru, ko je cena enega samega izdelka večja od 1000 €, lahko član naroči le ta izdelek. V primeru plačila s kreditno kartico, je član po kliku na gumb »Naprej« preusmerjen na stran za varno plačevanje s kreditnimi karticami, kjer vpiše podatke o svoji kreditni kartici in izvede plačilo. Po izvedenem postopku plačila s kreditno kartico je član preusmerjen nazaj na spletno stran T-2, na zadnji korak z zahvalo in obvestilom o uspešno zaključenem naročilu. Ta zahvala in obvestilo se prikaže tudi ob izbranem načinu plačila po povzetju in kliku na gumb »Naprej«. Po zaključenem naročilu dobi član podatke o naročilu in potrditev naročila na e-naslov, ki ga je vnesel ob včlanitvi v klub.


6.4. POTRDITEV TER SPREMEMBA NAROČILA


Naročilo je dokončno potrjeno in zaključeno ob poslanem elektronskem sporočilu o potrditvi naročila, ki ga član kluba prejme na e-naslov, ki ga je navedel ob včlanitvi v klub. Ob sklenitvi pogodbe mora imeti kupec poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca. Ponudnik bo naročilo potrdil, če bodo to dopuščale tehnične možnosti in če ne bo upravičenih komercialnih ali finančnih zadržkov (npr. zapadle neporavnane obveznosti iz naslova drugih naročniških razmerij, uvedba stečajnega postopka, ipd.). Spreminjanje posameznega naročila je mogoče do potrditve naročila.


6.5. POSTOPEK NAROČILA PREKO KLICNEGA CENTRA


Član lahko izdelek ali storitev naroči tudi preko klicnega centra T-2, v kolikor je tako določeno v vsakokratni veljavni ponudbi, in sicer na dva načina:


a) V kolikor bo ponudnik preko klicnega centra organiziral sklepanje pogodb na daljavo s člani kluba, bo oseba, ki bo v imenu ponudnika vzpostavila telefonski stik s članom (v nadaljevanju: klicatelj), na začetku pogovora s članom razkrila firmo in sedež podjetja in jasno povedala, da gre za komercialni namen klica. Klicatelj bo članu predstavil izbrano storitev ali izdelek in določila teh splošnih pogojev. V pogovoru s klicateljem mora član nedvoumno izraziti svojo voljo za sklenitev pravnega posla.

Za naročilo se mora član identificirati z imenom, priimkom, naslovom, davčno številko ali drugim identifikacijskem podatkom, ki ga določi ponudnik. S sprejetjem predstavljene ponudbe bodo člani oddali naročilo za predstavljeni izdelek oziroma bodo naročeni na izbrano storitev.


Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko član prejme potrditev naročila skupaj s tem posebnim dogovorom. T-2 bo članu potrdil naročilo in posredoval ta dogovor po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga ob naročilu navede član, oziroma po pošti s priporočeno poštno pošiljko, če član elektronskega naslova nima oz. če ga ne želi sporočiti klicatelju.


b)V kolikor naročnik sam ne more naročiti izdelka ali storitve in zaradi tega pokliče v klicni center ponudnika, mu željeno naročilo na izrecno željo člana lahko odda ponudnik, pri tem da ponudnik to stori v imenu in za račun člana. V pogovoru s klicateljem mora član nedvoumno izraziti svojo voljo za sklenitev pravnega posla. Za naročilo se mora član identificirati z imenom, priimkom, naslovom, davčno številko ali drugim identifikacijskem podatkom, ki ga določi T-2. Klicatelj bo članu predstavil izbrano storitev ali izdelek in določila teh splošnih pogojev. S sprejetjem predstavljene ponudbe bodo člani oddali naročilo za predstavljeni izdelek oziroma bodo naročeni na izbrano storitev.


Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko član prejme potrditev naročila skupaj s temi splošnimi pogoji. Ponudnik bo članu potrdil naročilo in posredoval ta dogovor po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga ob naročilu navede član, oziroma po pošti s priporočeno poštno pošiljko, če član elektronskega naslova nima oz. če ga ne želi sporočiti klicatelju.


6.6. DOSTAVA


Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 30 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve vašega naročila. Član kluba lahko, če je določeno v sami ponudbi kluba, prevzame izdelek v vseh, v postopku nakupa navedenih poslovalnicah ponudnika. V kolikor naročenih izdelkov ne bomo mogli dostaviti v predvidenem času, bomo člana o tem obvestili, pri čemer bomo uporabili kontaktne podatke, ki nam jih je zaupal ob naročilu. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v primeru, ko v času od potrditve prejema naročila dalje naročeni izdelki niso na voljo ali da v tem času pride do nepredvidenih težav, povezanih z dobavo, uporabnika obvesti o tem in naročilo prekliče. V kolikor je vrednost naročila že bila poravnana, bo članu povrnjena celotna plačana cena (izbranih izdelkov in dostave).


Dobavitelj oziroma od njega pooblaščena dostavna služba, si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da naročeno blago lahko izročimo članu, ki je oddal naročilo. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi preklicane dobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi.


Kupec je dolžan ob prevzemu blaga le-tega pregledati z vso potrebno skrbnostjo, ter prodajalcu nemudoma sporočiti vsako napako. Vsako zaznano napako je kupec dolžan zabeležiti pod opombami v zapisniku. Z dnem prevzema blaga, preide blago v last kupca, ter s tem tudi nevarnost za poškodbe, uničenje ter odtujitev. Poleg objavljenega stroška poštnine v samem postopku nakupa, član kluba pri dostavi plača še provizijo Pošte Slovenije skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani http://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki. Poštnina za izdelke v vrednosti 100 EUR ali več, je brezplačna oziroma član plača le provizijo skladno s cenikom Pošte Slovenije.


V primeru osebnega prevzema se naročilo stornira, v kolikor član v roku 10 delovnih dni po potrjenem naročilu za osebni prevzem, opreme ne prevzame.


6.7. POGODBA


Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na e-naslov člana. Splošni pogoji, elektronska naročilnica in prevzemni zapisnik so sestavni del pogodbe. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodbe bodo shranjene v profil člana kluba, na spletni strani kluba. Sklenjeno pogodbo shrani tudi ponudnik. Član lahko kadarkoli zahteva prejem pogodbenih določil tudi na papirju, in sicer na podlagi pisne zahteve, ki jo na T-2 pošlje po pošti, po faksu ali po elektronski pošti ali na podlagi klica na telefonsko številko za pomoč uporabnikom 064 064 064. Ponudnik mu bo določila pogodbe poslal po pošti ali izročil ob obisku člana v poslovalnici. Za ostale informacije pa so v profilu člana na voljo vse podrobnosti naročila.


6.8. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO IZDELKA


Član lahko v roku petnajstih (15) dni od dneva sklenitve pogodbe sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok poteče v 15 dneh od dne ko član pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto člana tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok reči z dnem sklenitve pogodbe. Zahtevek, vključno z vašimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka pošljite na e-naslov: info@t-2.net ali naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana s pripisom T-2 klub. V ta namen lahko član neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec objavljen na spletni strani T-2 Kluba (http://klub.t-2.net/) ter pod rubriko Moj Klub (http://klub.t-2.net/o-klubu.aspx). Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.


Član lahko izdelek prinese v katero izmed T-2 poslovalnic ali pošlje na naslov: T-2 d.o.o.-, Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana. Član blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil T-2 o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni člana v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino, vam bomo povrnili najkasneje v 14 dneh na vaš bančni račun, katerega navedete ob morebitnem vračilu izdelkov. Član lahko izrecno zahteva tudi uporabo drugega plačilnega sredstva za vračilo prejetih plačil. Član kluba prav tako na bonitetni račun prejme točke, ki jih je koristil ob nakupu. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov lahko pokličite na telefonsko številko 064 064 064.


Član odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.


Kupec mora vrniti prodajalcu brezhibno in nepoškodovano blago, z vso pripadajočo opremo, ter v originalni embalaži. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.


Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se štejejo vse bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oz. sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.


6.9. GARANCIJA IN STVARNA NAPAKA


Garancija


Za vse izdelke se ponudnik zavezuje zagotoviti ustrezno zakonsko pogojeno dokumentacijo. Za blago, za katero je izdana garancija, bo ponudnik ob prevzemu izdelka izročil garancijski list dajalca garancije. Ponudnik se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil kupnino ali zagotovil drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu. Vsa garancijska dela v času garancije in po izteku garancijskega roka izvajajo pooblaščeni servisi. Seznam pooblaščenih servisov je članom na voljo na spletni strani T-2 Kluba. Garancijo je možno uveljavljati z garancijskim listom in s predložitvijo kopije računa ter ob upoštevanju navodil dajalca garancije. Uporabnik lahko uveljavlja garancijo za blago samo v garancijskem roku, ki je naveden na garancijskem listu ali računu. Za uveljavljanje garancije in servisiranje izdelka se lahko uporabnik obrne na zastopnika proizvajalca, generalnega uvoznika ali pooblaščenega serviserja. Pravice iz naslova garancije lahko član uveljavlja tudi proti prodajalcu.


Član lahko najprej zahteva odpravo napake. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od člana prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec članu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če proizvajalec v navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko član razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjavo blaga ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list. Pravice potrošnika iz tega odstavka ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novimi.


Podatki o tem se nahajajo v garancijskem listu ali na računu, poleg tega pa se lahko uporabnik seznani z najnovejšimi podatki o zastopnikih, uvoznikih in pooblaščenih serviserjih tudi tako, da kontaktira ponudnika na telefonsko številko: 064 064 064 ali e-mail naslov: info@t-2.net.


Stvarna napaka


Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova napake na blagu, če pri tem izpolni pogoje, določene v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 s spremembami) oz. v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - Odl. US, 40/2007 s spremembami). Član lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Član mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko član prodajalcu sporoči osebno v katero izmed T-2 poslovalnic ali na elektronski naslov: info@t-2.net.


Ponudnik ne odgovarja:

- za napake oz. poškodbe na blagu, ki nastanejo zaradi običajne rabe blaga ali poškodovanja blaga s strani kupca oz. zaradi nepravilne rabe blaga s strani kupca,

- za napake na blagu, ki so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane ali mu niso mogle ostati neznane,

- za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno.


Član, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

- odpravi napako na blagu / pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako / vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

- blago zamenja z novim brezhibnim blagom / ponovno opravi storitev ali

- vrne plačani znesek.


Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporna, bo ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodil zahtevi člana.

7 POMOČ ČLANOM


Član kluba se lahko za več informacij, za pomoč pri včlanitvi in pomoč pri razumevanju načina obračunavanja bonitetnih točk obrne na telefonsko številko 064 064 064 ali na elektronski naslov: info@t-2.net.


Član se zavezuje, da bo skrbel za odgovorno ravnanje z uporabniškim imenom in geslom. Član odgovarja za morebitno posredovanje uporabniškega imena in gesla oz. drugih sredstev identifikacije tretjim osebam (npr. uporabniku). Ponudnik ne odgovarja za posledice uporabe uporabniškega imena in gesla (v nadaljevanju: geslo) oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu s temi pogoji in/ali posebnimi pogoji, in/ali za posledice morebitne uporabe in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih.

V primeru izgube, kraje ali zlorabe gesla, lahko član zahteva blokado osebnega gesla. Zahtevo za blokado član javi na telefonsko številko 064 064 064. V tem primeru si bo klub prizadeval v najkrajšem možnem času izvesti blokado osebnega gesla. Član je dolžan klubu v naslednjih 3 dneh potrditi izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla s pisnim obvestilom, poslanim priporočeno po pošti na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, Ljubljana. Klub nato članu dodeli novo uporabniško ime in geslo. Po zamenjavi osebnega gesla, je dostop do kluba možen le z novim uporabniškim geslom. Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani naročnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno član. Klub v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti.


8 IZSTOP IZ ČLANSTVA


Članstvo v klubu traja nedoločen čas. Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo je prepuščena izključno članu, ki lahko v vsakem trenutku zahteva, da ponudnik trajno izbriše podatke, ki jih je posredoval ob registraciji. Pisno odpoved lahko član pošlje preko elektronske pošte: info@t-2.net oziroma osebno prinese v eno izmed poslovalnic T-2 d.o.o ali pošlje na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Z izbrisom člana preneha status registriranega člana in vse pravice, povezane z njim. Član se lahko kadarkoli ponovno registrira kot nov član kluba, torej brez ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet v prejšnjem statusu registriranega članstva.

Ponudnik lahko hrani osebne podatke o članu do preklica oziroma do odpovedi članstva v klubu. Pridobljene osebne podatke o članu izbrišemo najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica in o tem posameznika, ki je to zahteval, tudi obvestimo.


Član kluba se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito, na običajen način in v skladu z njenim namenom. Uporabnik se zavezuje ravnati v skladu z načeli kulturne in civilizirane spletne komunikacije in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi jim lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo narodnostnih, verskih ali drugih občutij.


Če uporabnik ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom ali deluje na škodljiv način, s katerim bi povzročil škodo z oddajo goljufivih naročil, mu lahko ponudnik začasno prepreči dostop do spletne strani. Če uporabnik kršitve ponavlja, mu lahko ponudnik po lastni presoji: trajno prepreči dostop do spletne strani; izbriše podatke, ki jih je uporabnik posredoval pri registraciji ali včlanitvi v klub, s čimer uporabniku preneha status registriranega člana in vse s tem povezane pravice in prepreči takemu uporabniku ponovno registracijo in/ali včlanitev v klub.


V primeru, da članstvo odpove ponudnik mora član vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 10ih dni. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.


9 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


Ponudnik ima vse potrebne pravice za znamke, ki se nahajajo na spletni strani. Znamke, objavljene na spletni strani, so zaščitene v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Z objavo znamk in omogočanjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje pravicam, ki izhajajo iz znamk. V primeru zlorabe znamk uporabnik kazensko in materialno odgovarja.


Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je zaščitena z avtorskimi pravicami in sorodnimi pravicami. Nosilec avtorske in sorodne pravice, tako moralne kot tudi materialnih na vsebini spletne strani je ponudnik in / ali oseba, ki jo ponudnik navede pod posamezno znamko. Z objavo vsebin na spletni strani in omogočanjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje vsem svojim pravicam. Vsebine na spletni strani se ne smejo uporabljati za drug namen kot za uporabnikovo osebno gledanje, razen, če ponudnik predhodno pisno in izrecno dovoli drugače. V primeru zlorabe uporabnik kazensko in materialno odgovarja.


10 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI


Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima član zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ponudbe, tiskarskih napak in omejene razpoložljivosti.


Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali druge opreme zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred uporabo in dostopom do spletne strani.


Član mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati članu zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.


11 SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Ponudnik lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, veljavnih prepisov ali vzrokov ki so na strani javnosti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani: www.klub.t-2.net. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev. O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo ponudnik obvestil člane najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora ponudnik člane kluba na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.klub.t-2.net.

Šteje se, da član soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če ne pošlje pisne odpovedi. Ko ponudnik člane kluba na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, ga je dolžan tudi opozoriti, da nadaljnje članstvo v klubu pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.

12 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo pristopnega obrazca ali prijave član dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ponudnik zagotavlja, da osebne podatke članov in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Kontaktni podatki, ki so potrebni za dostavo izdelka, bo ponudnik posredoval dostavni službi.


Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.


Član z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oziroma do preklica članstva.


13 JAMSTVO ZA RESNIČNOST IN TOČNOST POSREDOVANIH PODATKOV


Kupec z oddajo naročila jamči za resničnost in točnost posredovanih podatkov. Kupec je seznanjen z dejstvom, da za neresnične oz. netočne podatke v celoti civilno in kazensko odgovarja. Vsi podatki iz pogodbe se štejejo za poslovno skrivnost podjetja T-2 d.o.o..

Kupec je dolžan prodajalca nemudoma obvestiti o nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti (npr. začetek osebnega stečaja ipd.).
14 NEPOSREDNO TRŽENJE


Član, ki se je včlanil v klub ter se strinjal s pošiljanjem reklamnih oglasov storitev in ugodnosti T-2, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronskega sporočila) obvestiti člana kluba. Svojo zahtevo lahko pošlje na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Član se lahko odjavi od SMS obveščanja ali obveščanja preko spletne pošte tudi preko spletne strani kluba v rubriki Moj profil ali na e-mail: info@t-2.net. Takšna zahteva člana ne pomeni izgubo ugodnosti in prenehanje članstva.


Kot član kluba lahko prejema brezplačno SMS sporočilo ali preko e-pošte obvestila o aktualnih ponudbah in akcijah ponudnika, nagradnih igrah, članskih ugodnosti in popustih ter dogodkih, ki jih organizira ponudnik. Povratna SMS sporočila ponudnika so brezplačna, medtem, ko so poslana SMS sporočila obračunavajo po ceniku mobilnega operaterja.


15 OSTALE DOLOČBE

Vse reklamacije iz naslova stvarnih napak na dobavljenem blagu in/ali opravljenih storitvah, lahko član reklamira pri reklamacijski službi ponudnika v zakonsko določenem roku. Za vse spore, ki izhajajo iz članstva v klubu in iz teh splošnih pogojev, ki jih član in ponudnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

16 KONTAKT

Ponudnik: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, info@t-2.net, 064 064 064


Splošni pogoji začnejo veljati dne 10.10.2017.


Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam

Vaših pohval, kritik in predlogov bomo veseli na klub@t-2.com