Splošni pogoji 

Člane obveščamo, da smo zaradi prilagoditve našega poslovanja sprejeli nove splošne pogoje za T-2 Klub, ki začnejo veljati z dnem 2. 10. 2023.

--

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (http://klub.t-2.net/) ali preko T-2 TV aplikacije na televizijskem sprejemniku in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca oziroma prijave ter določajo pogoje članstva ter način pridobivanja in koriščenja točk v T-2 klubu (v nadaljevanju: klub), postopek obročne prodaje izdelkov ob vezavi naročniškega razmerja, postopek za včlanitev v klub, soglasja za obdelavo osebnih podatkov, tehnične korake, ki so potrebni za izvedbo posameznih digitalnih storitev (v nadaljevanju: storitev ali digitalna storitev) oziroma nakup izdelka ter tehnološka sredstva, ki članu omogočajo prepoznavanje in odpravljanje napak pri izvedbi posamezne storitve ter veljavnost splošnih pogojev podjetja T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik oz. T-2). Splošni pogoji so dostopni v nogi spletne strani (http://klub.t-2.net/), v rubriki Moj Klub (http://klub.t-2.net/o-klubu.aspx), v T-2 TV aplikaciji na televizijskem sprejemniku ter v vseh poslovalnicah ponudnika.

Članstvo v klubu omogoča ugodnosti, ki jih lahko člani koristijo ob nakupih izdelkov in storitev ter pri izbranih partnerjih.

Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

 • Član je oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev v klub in ki ji postal član kluba preko ene izmed navedenih možnosti v drugem odstavku 3. točke,
 • Točke so bonitete, ki se članu v določenem časovnem obdobju nalagajo na njegov bonitetni račun in se pridobijo: (1) z vsakim plačanim računom, ki ga ponudnik izstavi naročniku za naročene storitve in izdelke, (2) z nakupi določenih storitev in izdelkov v poslovalnici, (3) z nakupi storitev in izdelkov v klubu in (4) s posebnimi trženjskimi aktivnostmi kluba.
 • Z včlanitvijo v T-2 klub in uporabo spletne strani član sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave kot njihove sestavne dele, in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

  Slike, objavljene v katalogu ugodnosti, so simbolične. Bistvene lastnosti blaga, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru morebitne spremembe roka dobave bodo prodajni svetovalci iz klicnega centra kupce ustrezno in pravočasno obvestili.

  Cena izdelka in strošek poštnine so razvidni v samem naročilu, še preden se zaključi. Ob izdelku je poleg trenutne cene za posamezni izdelek navedena tudi najnižja cena tega izdelka v zadnjih 30 dneh. Blago in cena blaga sta navedena v sami ponudbi T-2 kluba, na elektronski naročilnici kupca, v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga prejme kupec ter na sami pogodbi. Prav tako bodo vsi podatki o spletnem naročilu, posredovani na naslov e-pošte, ki so ga člani kluba navedli ob registraciji v klub, in sicer v roku 24 ur od uspešno oddanega naročila in dostopni v profilu člana, natančneje v »Moja naročila«. Če član le-tega ne prejme, obstaja možnost, da je navedeni naslov e-pošte napačen. V takšnem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate:

 • na naslov e-pošte: info@t-2.net ali
 • na telefonsko številko: 064 064 064.
 • Vse cene so v € in že vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila, v potrditvenem e-poštnem sporočilu in v profilu člana.

  Sklenjeno pogodbo sestavljajo:

 • elektronska naročilnica kupca, potrjena s strani prodajalca,
 • prevzemni zapisnik in
 • Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba


 • 1. INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM

  Ponudnik in njegov sedež:
  T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana;
  T – 2 d.o.o. je registrirana dne 11.5.2004 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 11203100; osnovni kapital: 18.084.324,03 €.
  Matična številka: 1954598000
  Identifikacijska številka za DDV: SI 70764492
  Transakcijski račun : Nova KBM d.d., TRR: SI56 0430 2000 3519 144
  E-pošta: info@t-2.net (člani lahko na navedeni naslov pošljejo svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave; jezik komunikacije je slovenščina),
  Telefonska številka: 064 064 064  2. POGOJI ZA VČLANITEV V KLUB

  V klub se lahko brezplačno včlanijo fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije, in so starejši od 15 let.

  V klub se je mogoče včlaniti preko:

  1. preko spletne prijave na www.klub.t-2.net,
  2. preko Horizonta https://horizont.t-2.net/ in
  3. preko e naročilnice (v poslovalnici ali na spletni strani https://narocilnica.t-2.net/)
  4. preko T-2 aplikacije na televizijskem sprejemniku

  Člani kluba, ki želijo pridobivati bonitete iz naročniškega razmerja, morajo članstvo v klubu povezati z naročniškim ali uporabniškim razmerjem. V primeru, da članstvo v klubu ne povežejo s svojim naročniškim ali uporabniškim razmerjem, ne bodo prejemali bonitet iz tega naslova, ki so določene skladno z vsakokratno veljavno ponudbo. Član kluba začne prejemati bonitete iz naslova naročniškega razmerja v roku 24 ur od trenutka, ko je povezal članstvo v klubu z naročniškim ali uporabniškim razmerjem.

  Član se zavezuje, da bo ponudniku na primeren način (v svojem profilu, po pošti, po e-pošti, ustno s klicem na 064 064 064 ali na drug ustrezen način) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s klubom. Spremenjene podatke bo ponudnik upošteval najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema obvestila o spremembi.  3. ZBIRANJE TOČK V KLUBU


  3.1. O ZBIRANJU TOČK

  Na podlagi pravilno izpolnjenega in potrjenega obrazca, lahko član začne z zbiranjem točk v klubu. Vsak član zbira točke po sistemu 4 redne točke za vsako 1 € plačan s strani naročnika T-2 .

  Vsi člani imajo možnost vpogleda v stanje bonitet na svojem bonitetnem računu preko spletne strani kluba. Število zbranih točk je naročnikom storitev T-2 izpisano tudi na mesečnem računu za storitve ponudnika.

  Čas veljavnosti točk in možnost koriščenja le-teh je 12 mesecev od datuma prejema posameznih točk. Po tem obdobju se neizkoriščene točke brišejo in jih član ne mora več uporabiti.

  Ugodnosti, do katerih so upravičeni člani, so odvisne od števila zbranih točk na bonitetnem računu. Seznam ugodnosti je objavljen na spletni strani kluba in velja do razprodaje zalog oziroma preklica ponudbe. Storitve T-2 se ponujajo v okviru tehničnih zmožnosti in poslovnih usmeritev ponudnika.

  V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, ponudnik članom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova pridobljenih bonitet. Zagotavlja pa avtomatski naknadni pripis bonitet na bonitetni račun člana.


  3.2. PRIDOBIVANJE TOČK S PLAČILOM MESEČNEGA RAČUNA

  Pridobivanje točk s plačilom mesečnega računa ponudnika ustreza zaprtim postavkam na izdanih računih. Ko je postavka v celoti zaprta na strani ponudnika se članu kluba v roku 24 ur pripiše ustrezno število točk. Član T-2 kluba točk ne pridobi v primeru plačila zapadlih obveznosti na podlagi postopka izterjave, izvršilnega oziroma stečajnega postopka.

  Bonitete iz naslova rednega plačevanja storitev dobivajo le tisti člani, ki so nosilci pogodb naročniškega razmerja za T-2 storitve, torej plačniki ponudnikovih storitev. Uporabniki posameznih storitev bonitet ne dobivajo (npr. uporabnik ene od mobilnih številk v okviru naročniške pogodbe).


  3.3. PRIDOBIVANJE DODATNIH TOČK ZA ZVESTOBO

  Naročniki T-2 storitev so ob včlanitvi v klub upravičeni do dodatnih točk za zvestobo glede na obdobje trajanja njihovega naročniškega razmerja (pri tem se šteje vsako dopolnjeno in neprekinjeno leto naročniškega razmerja), po naslednjem ključu:

 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 1 leto, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 2;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 2 leti, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 6;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 3 leta, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 10;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 4 leta, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 12;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 5 let, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 16;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 6 let, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 20;
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 7 let, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 22
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 8 let, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 26
 • člani, ki so ob včlanitvi v klub neprekinjeno naročniki T-2 storitev 9 let, se jim vrednost zadnjega računa v € pomnoži s faktorjem 30
 • od 10 let naprej se vrednost zadnjega računa v € vedno pomnoži s faktorjem 36.


  Zgoraj navedene dodatne točke za zvestobo se članom, ki so naročniki ponudnikovih storitev, dodelijo na dan včlanitve v klub, v roku 24 ur, in nato periodično po 12 mesecih skladno s številom dopolnjenih let neprekinjenega naročniškega razmerja za le eden, in sicer najstarejši priključek na ID stranke. Po preteku periodičnega obdobja, tj. 12 mesecev, se šteje ponovno celotno obdobje trajanja naročniškega razmerja, in sicer obdobje od sklenitve naročniškega razmerja do konca trajajočega leta.


  3.4. NAKUP IZDELKA ali NAROČILO STORITVE V POSLOVALNICAH PONUDNIKA, PREKO KLUBA ali PREKO KLICNEGA CENTRA

  Člani pridobijo točke z nakupom izdelka ali naročilom storitev, skladno z vsakokratno veljavno ponudbo kluba. Člani lahko nakup opravijo preko kluba ali v vseh ponudnikovih poslovalnicah, kjer član ravno tako koristi in pridobiva točke kluba, in sicer le za storitve in izdelke, določene skladno z vsakokratno ponudbo. Plačilo kupnine izdelka ali naročilo storitve v poslovalnici, član plača preko POS terminala, po povzetju, z mesečnim računom za storitve T-2 oziroma kot je določeno v vsakokratni ponudbi ali z drugim plačilnim sredstvom, ki ga ponuja T-2. Pri nakupu v poslovalnicah, je ravno tako možen osebni prevzem v določenih ponudnikovih poslovalnicah in/ali dostava preko dostavne službe. Član lahko izdelek ali storitev naroči tudi preko klicnega centra T-2, v kolikor je tako določeno v vsakokratni veljavni ponudbi.


  3.5. OSTALI NAČINI PRIDOBIVANJA TOČK

  Poleg točk, ki jih član pridobi na podlagi zgoraj navedenih načinov, se lahko članu dodelijo tudi dodatne točke ob izvajanju posebnih trženjskih aktivnosti kluba. Točke se ne zbirajo v primeru, če član izkoristi ugodnost, kjer poravna plačilo pri enem od izbranih partnerjev.  4. KORIŠČENJE TOČK

  Točke je možno, skladno z vsakokratno veljavno ponudbo, koristiti za nakup izdelka, storitve ali jih koristiti pri izbranih partnerjih.


  4.1. NAKUP IZDELKA TER STORITEV

  Nakup določenih izdelkov je na voljo vsem članom kluba Nakup storitve pa je, ob vsakokratnih pogojih T-2, na voljo samo članom kluba, ki so naročniki storitev T-2. Sklenitev pogodbe za obročno plačilo izdelka ob vezavi naročniškega razmerja za 12 oziroma 24 mesecev, je na voljo le članom kluba, ki so hkrati naročniki T-2 fiksnih paketov (tj. dvojčki, trojčki ali četverčki, ki vsebujejo storitve interneta, televizije, mobilne telefonije in telefonije) ali mobilnih paketov z mesečno naročnino. V izogib dvomu izrecno velja, da, z izjemo mobilnih paketov, naročnik posamične T-2 storitve ni upravičen do obročnega plačila izdelka. Naročniško razmerje lahko člani T-2 kluba vežejo le na en priključek.

  Predstavitev blaga v spletni trgovini T-2 ni pravno zavezujoča ponudba, temveč povabilo k oddaji naročila. Z naročilom želenega blaga prek spleta, telefona ali e-pošte član zavezujoče ponudi sklenitev kupoprodajne pogodbe s T-2. Pri naročanju prek spletne trgovine T-2 član poda zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe za zadevni izdelek takoj, ko vnese vse zahtevane podatke, se strinja veljavnimi splošnimi pogoji in v zadnjem koraku nakupa odda naročilo.

  V klubu član naroči storitev skladno z vsakokratno veljavno ponudbo. Po izteku obdobja, določenega v sami ponudbi, se storitev do preklica oz. odjave storitve obračunava po vsakokratnem veljavnem ceniku. Ob naročilu storitve član plača določeno klubsko ceno, kjer ceno sestavlja del plačila v denarju in del v točkah oziroma celotno plačilo s točkami.

  Član lahko storitev kadarkoli odjavi preko klicnega centra, v poslovalnicah ali z lastnoročno podpisanim dopisom in preko Horizonta. V kolikor je določeno v posamezni ponudbi, član v času koriščenja klubske ugodnosti le-te ne more odjaviti.


  4.1.1. NAKUP IZDELKOV OB VEZAVI NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

  Člani T-2 kluba, ki so hkrati naročniki storitev, lahko izdelek naročijo na obroke, skladno z vsakokratno ponudbo T-2. S sklenitvijo pogodbe se T-2 zavezuje, da bo članu T-2 kluba izročil izdelek, ki ga naroči član, še preden bo kupnina popolnoma izplačana, član pa se zavezuje, da ga bo odplačal v mesečnih obrokih in s pogodbo določenih rokih. Hkrati se član T-2 kluba zavezuje, da bo obstoječo naročniško pogodbo za izbrani priključek obdržal v veljavi 12 oziroma 24 mesecev od dne sklenitve te pogodbe. V kolikor T-2 ob sklenitvi te pogodbe to zahteva, mora član v zavarovanje plačila obveznosti priložiti poroštveno izjavo poroka ali na vpogled predložiti druge dokumente oz. podatke, ki izkazujejo plačilno sposobnost kupca ter so priloga te pogodbe. V kolikor član dokumentacijo glede plačilne sposobnosti pošlje na lastno željo po elektronski pošti, se dokumentacija obdeluje le za namen odločanja o odobritvi posla, ko pa je odločitev sprejeta, se ta dokumentacija briše. Prodajalec članu zaradi koriščenja točk v T-2 klubu prizna nižji mesečni obrok za plačilo izdelka, skladno z vsakokratno ponudbo.

  Pred oddajo naročila mora član potrditi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja, kar stori med postopkom sklenitve pogodbe.

  Po oddaji naročila s strani člana, bo ponudnik članu z elektronskim sporočilom e-pošte sporočil, da je naročilo sprejeto in je v obdelavi. Nato bo ponudnik naročilo pregledal, preveril dobavljivost naročenega blaga in naročilo potrdil oziroma zavrnil. Naročilo je s strani ponudnika dokončno potrjeno oz. zavrnjeno ob poslanem e-poštnem sporočilu o potrditvi oz. zavrnitvi naročila. Ob potrditvi naročila je v sporočilu e-pošte naveden skupen znesek vseh obročnih plačil, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.

  V roku 5 delovnih dni bo ponudnik kupčevo naročilo potrdil oz. zaradi utemeljenih razlogov zavrnil. Pogodba je sklenjena, ko ponudnik z e-poštnim sporočilom, ki ga pošlje na kupčev naslov e-pošte, sporoči, da je naročilo potrjeno.

  V kolikor je tako določeno v ponudbi, se znesek prvega mesečnega obroka poravna po potrditvi naročila, nadaljnji obroki pa bodo zaračunani, kot to izhaja iz sporočila e-pošte o potrditvi naročila.

  Znesek prvega oz. vsakega sledečega obroka bo zaračunan na prvem oz. na vsakem sledečem izstavljenem mesečnem računu za opravljene storitve do 10. dne v mesecu ter zapade v plačilo hkrati z zapadlostjo tega računa, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu. V primeru delnega plačila mesečnega računa se s plačanim zneskom sprva poravna obveznost plačila neplačanega/ih obroka/ov, nato pa obveznost plačila zaračunanih storitev oziroma morebitnih drugih zaračunanih postavk na izdanem računu.


  4.2. UGODNOSTI IZBRANIH PARTNERJEV

  Skladno z vsakokratno klubsko ponudbo, lahko člani kluba koristijo točke za ugodnosti izbranih partnerjev.  5. POSTOPEK NAKUPA

  Nakupni proces izdelka ali storitve poteka po navedenih korakih in je prilagojen posebej za izdelek, storitev ponudnika in posebne trženjske ugodnosti. Izdelkom so prilagojeni tudi različni načini dostave: po pošti in/ali osebni prevzem. Za nakup so skladno z vsakokratno ponudbo na voljo tudi različni načini plačila: po povzetju, plačilo s kreditno kartico, plačilo s točkami, plačilo ob poravnavi mesečnega računa za storitve T-2 ali drugim plačilnim sredstvom, ki ga ponuja T-2. Če je naročene storitve, izdelke ali ponudbe ostalih partnerjev potrebno plačati kot kombinacijo točk in eno izmed naštetih načinov plačila, se v primeru zadostnega števila točk, postopek nadaljuje. Način dostave ter način plačila je določen glede na to, katera možnost je omogočena pri posameznem nakupu storitve, izdelka ali katere druge ugodnosti.

  Izdelek je na voljo po redni ceni in/ali po klubski ceni, kjer ceno sestavlja del plačila v denarju in del v točkah, pri čemer se član odloči za ceno, ki jo želi izkoristiti. Po plačilu izdelka ali storitve član pridobi ustrezno število točk, ki se zabeležijo na njegov bonitetni račun.


  5.1. PRIJAVA

  Član se prijavi v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom. Preden lahko obiskovalec spletne strani kluba izbere izdelek oziroma storitev mora biti član kluba in prijavljen s svojim uporabniškim imenom in geslom.


  5.2. IZBOR STORITEV ZA NAROČILO

  Po prijavi se članu, ki je hkrati naročnik storitev T-2, prikažejo storitve za katere ima tehnične možnosti in katere še ni naročil po klubski ceni, v obdobju zadnjih 3 mesecev trajanja naročniškega razmerja. V primeru, če ima član več priključkov, si pred naročilom izbere enega od priključkov, na katerem naroča storitev.

  Ko član začne z naročilom in doda izdelek v košarico se mu ob nadaljevanju naročila prikaže obvestilo, ki ga mora potrditi pred oddajo naročila, s katerim potrjuje, da je seznanjen in se strinja z veljavnimi splošnimi pogoji T-2. Po zaključenem naročilu dobi član podatke o naročilu in potrditev naročila na njegov naslov e-pošte. T-2 si prizadeva, da se storitev vklopi v najkrajšem možnem času po zaključenem naročilu oziroma, ko je to tehnično mogoče.


  5.3. IZBOR IZDELKOV IN DOSTAVE ZA NAROČILO

  Pri izbranem izdelku član lahko izbere način dostave, ki ga T-2 v trenutku oddaje naročila ponuja za posamičen izdelek. (na voljo je lahko dostava po pošti in/ali osebni prevzem v določenih poslovalnicah). V primeru, da član izbere način dostave po pošti oz. drugo obliko dostave, lahko naslov za dostavo spremeni. V primeru osebnega prevzema si izbere eno izmed naštetih poslovalnic, v kateri želi prevzeti naročen izdelek. Član mora med procesom naročila izbrati tudi način plačila, s katerim želi poravnati svoje obveznosti iz nakupa. Član ima ob predhodnem soglasju T-2 možnost spremembe načina plačila. V primeru, da je član izdelek naročil, plačila pa ni izvedel v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, si T-2 pridržuje pravico zaradi neplačila odstopiti od sklenjene pogodbe.

  Član lahko brez predhodne odobritve T-2 kupi več izdelkov v skupni vrednosti največ 1.000,00 €. V primeru, ko je cena enega samega izdelka večja od 1.000,00 €, lahko član naroči le ta izdelek. Po zaključenem naročilu dobi član podatke o naročilu in potrditev naročila na e-naslov, ki ga je vnesel ob včlanitvi v klub.


  5.4. POSTOPEK NAROČILA PREKO T-2 APLIKACIJE NA TELEVIZIJSKEM SPREJEMNIKU

  V primeru nakupa preko T-2 aplikacije na televizijskem sprejemniku mora kupec naročilo dodatno potrditi z vnosom PIN kode oziroma z vpisom enkratnega gesla za nakup, ki ga kupec ob podanem zahtevku v postopku nakupa prejme na svojo kontaktno telefonsko številko.


  5.5.POTRDITEV TER SPREMEMBA NAROČILA

  Naročilo je dokončno potrjeno in zaključeno ob poslanem e-poštnem sporočilu o potrditvi naročila, ki ga član kluba prejme na e-naslov, ki ga je navedel ob včlanitvi v klub. Ob sklenitvi pogodbe mora imeti član poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika. Ponudnik bo naročilo potrdil, če bodo to dopuščale tehnične možnosti in če ne bo upravičenih komercialnih ali finančnih zadržkov (npr. zapadle neporavnane obveznosti iz naslova drugih naročniških razmerij, uvedba stečajnega postopka, dvom glede plačilne sposobnosti glede na vpogled v plačilne liste oz. bančne izpiske ipd.). Spreminjanje posameznega naročila je mogoče do potrditve naročila s strani ponudnika.


  5.6. POSTOPEK NAROČILA PREKO KLICNEGA CENTRA

  Član lahko izdelek ali storitev naroči tudi preko klicnega centra T-2, v kolikor je tako določeno v vsakokratni veljavni ponudbi.

  V kolikor bo ponudnik preko klicnega centra organiziral sklepanje pogodb na daljavo s člani kluba, bo oseba, ki bo v imenu ponudnika vzpostavila telefonski stik s članom (v nadaljevanju: klicatelj), na začetku pogovora s članom razkrila firmo in sedež podjetja in jasno povedala, da gre za komercialni namen klica. Klicatelj bo članu predstavil izbrano storitev ali izdelek in določila teh splošnih pogojev. V pogovoru s klicateljem mora član nedvoumno izraziti svojo voljo za sklenitev pravnega posla.

  Za naročilo se mora član identificirati z imenom, priimkom, naslovom, davčno številko ali drugim identifikacijskem podatkom, ki ga določi ponudnik. Klicatelj bo članu, ki želi izdelek kupiti preko klicnega centra, na trajnem nosilu posredoval potrditev ponudbe, ki jo član mora ustrezno potrditi. Kot ustrezna potrditev se šteje izrecna pisna izjava volje, da sprejema ponudbo. S sprejetjem predstavljene ponudbe bodo člani oddali naročilo za predstavljeni izdelek oziroma bodo naročeni na izbrano storitev.

  Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko ponudnik prejme ustrezen sprejem ponudbe s strani člana. T-2 bo članu potrdil naročilo in posredoval te splošne pogoje po e-pošti na naslov, ki ga ob naročilu navede član, oziroma po pošti s priporočeno poštno pošiljko, če član naslova e-pošte nima oz. če ga ne želi sporočiti klicatelju.


  5.7. DOSTAVA

  Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 30 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve naročila člana. Član kluba lahko, če je določeno v sami ponudbi kluba, prevzame izdelek v vseh, v postopku nakupa navedenih, poslovalnicah ponudnika. V kolikor naročenih izdelkov ponudnik ne bo mogel dostaviti v predvidenem času, bo člana o tem obvestil, pri čemer bo uporabil kontaktne podatke, ki mu jih je član zaupal ob naročilu. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v primeru, ko v času od potrditve prejema naročila dalje naročeni izdelki niso na voljo ali da v tem času pride do nepredvidenih težav, povezanih z dobavo, člana o tem obvesti in naročilo prekliče. V kolikor je vrednost naročila že bila poravnana, bo članu povrnjena celotna plačana cena (izbranih izdelkov in dostave).

  Dobavitelj oziroma od njega pooblaščena dostavna služba, si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente). Le-tako je namreč zagotovljeno, da se naročeno blago izroči prevzemniku blaga, ki ga član določi ob oddaji naročila. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi preklicane dobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi.

  Kupec je dolžan ob prevzemu blaga le-tega pregledati z vso potrebno skrbnostjo, ter prodajalcu nemudoma sporočiti vsako napako. Vsako zaznano napako je kupec dolžan zabeležiti pod opombami v zapisniku. Z dnem prevzema blaga, preide blago v last kupca, ter s tem tudi nevarnost za poškodbe, uničenje ter odtujitev. Poleg objavljenega stroška poštnine v samem postopku nakupa, član kluba pri dostavi plača še provizijo Pošte Slovenije skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom. Poštnina za izdelke v vrednosti 100,00 € ali več je brezplačna oziroma član plača le provizijo skladno s cenikom Pošte Slovenije.

  V primeru osebnega prevzema se naročilo stornira, v kolikor član v roku 10 delovnih dni po potrjenem naročilu za osebni prevzem, opreme ne prevzame.


  5.8. POGODBA

  Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z e-pošto, ki ga pošlje na naslov e-pošte člana. Splošni pogoji, elektronska naročilnica in prevzemni zapisnik so sestavni del pogodbe. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodbe bodo shranjene v profil člana kluba, na spletni strani kluba. Sklenjeno pogodbo shrani tudi ponudnik. Član lahko kadarkoli zahteva prejem pogodbenih določil tudi v fizični obliki, in sicer na podlagi pisne zahteve, ki jo na T-2 pošlje po pošti, po faksu ali po e-pošti ali na podlagi klica na telefonsko številko za pomoč uporabnikom 064 064 064. Ponudnik mu bo določila pogodbe poslal po pošti ali izročil ob obisku člana v poslovalnici. Za ostale informacije pa so v profilu člana na voljo vse podrobnosti naročila.


  5.9. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO IZDELKA

  Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima član (potrošnik) pravico, da v štirinajstih (14) dneh sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko član pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto člana tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok reči z dnem sklenitve pogodbe.

  Član pravice do odstopa od pogodbe na daljavo ne more uveljavljati v primerih, ki jih izključuje veljaven Zakon o varstvu potrošnikov.

  Zahtevek, vključno z članovimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine, je potrebno poslati na e-naslov: info@t-2.net ali naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, s pripisom »T-2 Klub«. V primeru odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, lahko član neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, objavljen na spletni strani T-2 kluba (http://klub.t-2.net/), ter pod rubriko Moj Klub (http://klub.t-2.net/o-klubu.aspx). Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v zakonskem roku.

  Član lahko izdelek prinese ali pošlje na naslov: T-2 d.o.o., Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana. Član blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil T-2 o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni člana v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino, se članu povrnejo najkasneje v 14 dneh na bančni račun, katerega član navede ob morebitnem vračilu izdelkov. Član lahko izrecno zahteva tudi uporabo drugega plačilnega sredstva za vračilo prejetih plačil. Član kluba prav tako na bonitetni račun prejme točke, ki jih je koristil ob nakupu. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov je več informacij dostopnih na telefonski številki 064 064 064.

  Član odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

  V primeru nakupa na obroke lahko član (potrošnik) v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe.

  V primeru vračila mora član vrniti prodajalcu brezhibno in nepoškodovano blago, z vso pripadajočo opremo, ter v originalni embalaži.

  V primeru, ko član ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, ne izgubi pravice do odstopa od pogodbe, odgovarja pa za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

  Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se štejejo vse bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter na katere ponudnik v primeru vednosti ne bi pristal oz. sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

  To poglavje splošnih pogojev točka 5.9 ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO IZDELKA glede odstopnega upravičenja velja samo za potrošnike, kot jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.


  5.10. GARANCIJASTVARNA NAPAKA IN DRUGA JAMSTVA

  Garancija

  Za vse izdelke se ponudnik zavezuje zagotoviti ustrezno zakonsko pogojeno dokumentacijo. Za blago, za katero je izdana garancija, bo ponudnik ob prevzemu izdelka izročil garancijski list dajalca garancije. Vsa garancijska dela v času garancije in po izteku garancijskega roka izvajajo pooblaščeni servisi. Seznam pooblaščenih servisov je članom na voljo na spletni strani T-2 kluba. Garancijo je možno uveljavljati z garancijskim listom in s predložitvijo kopije računa ter ob upoštevanju navodil dajalca garancije. Član kot kupec izdelka lahko uveljavlja garancijo za blago samo v garancijskem roku, ki je naveden na garancijskem listu ali računu.

  Za uveljavljanje garancije in servisiranje izdelka se lahko član obrne samo na proizvajalca oziroma s strani proizvajalca pooblaščeno osebo za uveljavljanje garancije.

  Podatki, potrebni za uveljavljanje garancije, se nahajajo v garancijskem listu ali na računu, poleg tega pa se lahko član seznani z najnovejšimi podatki o zastopnikih, uvoznikih in pooblaščenih serviserjih tudi tako, da kontaktira ponudnika na telefonsko številko: 064 064 064 ali naslov e-pošte: info@t-2.net.

  Stvarna napaka

  Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova napake na blagu, če pri tem izpolni pogoje, v Obligacijskem zakoniku (OZ). Član lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Član mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o napaki je potrebno priložiti kopijo računa in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument (npr. prevzemno-predajni zapisnik). Obvestilo o napaki lahko član prodajalcu sporoči osebno v katerokoli izmed T-2 poslovalnic ali na naslov e-pošte: info@t-2.net.

  Prodajalec ne odgovarja:

  1. za napake oz. poškodbe na blagu, ki nastanejo zaradi običajne rabe blaga ali poškodovanja blaga s strani kupca oz. zaradi nepravilne rabe blaga s strani kupca,
  2. za napake na blagu, ki so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane ali mu niso mogle ostati neznane,
  3. za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno.

  Za izdelke kupljene po 26. 1. 2023 T-2 kot prodajalec skladno s prvim odstavkom 466. člena Obligacijskega zakonika (OZ) izključuje svojo odgovornost za stvarne napake.

  Jamstvo za skladnost blaga

  Član, ki je potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če pri tem izpolni pogoje, določene v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Član lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za sladnost blaga, če o neskladnosti obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ponudnik je odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih po dobavi blaga. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če ponudnik dokaže drugače ali ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

  Član mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument (npr. prevzemno-predajni zapisnik). Obvestilo o neskladnosti lahko član prodajalcu sporoči osebno v katerokoli izmed T-2 poslovalnic ali na naslov e-pošte: info@t-2.net.

  Ponudnik ne odgovarja za neskladnost, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, kot jih določa veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov, potrošnik pa je ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel neskladnost.

  Član lahko od ponudnika zahteva, da brezplačno odpravi neskladnost blaga v razumnem roku od trenutka, ko je ponudnik obveščen o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, ne da bi to članu povzročilo znatne nevšečnosti, pri čemer se zlasti upoštevata narava blaga in namen, za katerega potrošnik potrebuje blago.

  Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. Ponudnik obvesti člana o morebitnem podaljšanju in njegovih razlogih.

  Član, ki je pravilno obvestil ponudnika o neskladnosti, ima pravico od ponudnika po sledečem vrstnem redu, da:

  1. zahteva od ponudnika brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

  Če obstoj neskladnosti na blagu sporen, bo ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodil zahtevi člana.

  Jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve

  Član, ki je potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, če pri tem izpolni pogoje, določene v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Član lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za sladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, če o neskladnosti obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ponudnik je odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki obstaja ob dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve in se v primeru enkratne dobave pokaže v dveh letih po dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Domneva se, da je neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve, razen če ponudnik dokaže drugače ali ta domneva ni združljiva z naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve ali naravo neskladnosti. V primeru nepretrgane dobave odgovarja ponudnik za neskladnost v obdobju v katerem skladno s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev.

  Ponudnik ne odgovarja za neskladnost, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost digitalne vsebine ali digitalne storitve odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, kot jih določa veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov, potrošnik pa je ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel neskladnost.

  Član lahko od ponudnika zahteva, da brezplačno odpravi neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve v razumnem roku od trenutka, ko je ponudnik obveščen o neskladnosti.

  Član, ki je pravilno obvestil ponudnika o neskladnosti, ima pravico ob izpolnjevanju zakonskih pogojev od ponudnika po sledečem vrstnem redu, da:

  1. zahteva od ponudnika vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,
  2. zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali
  3. odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

  Glede ostalih določil, ki v zvezi s pravicami potrošnikov glede neskladnosti se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov ZVPot-1.

  V primeru spremembe digitalne vsebine ali digitalne storitve veljajo določila vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.


  5.11. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

  Dobavljeno blago ostane last družbe T-2 do popolnega plačila kupnine. Pred prenosom lastništva brez izrecnega soglasja T-2 članu ni dovoljena zastava, prenos v zavarovanje ali druga ravnanje, ki bi otežilo poplačilo T-2 ali postavilo T-2 v slabšo finančno situacijo.

  V primeru, da član v celoti ne plača obveznosti iz pogodbe, se šteje, da je kršil določbe pogodbe in ima T-2 pravico brez dodatnega opomina takoj zahtevati vrnitev blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice.

  T-2 si pridržuje pravico do odločitve, ali bo uveljavljal pridržek lastninske pravice ali pa bo znesek poskusil izterjati v izvršilnem postopku. Začetek izvršilnega postopka, ki se bo tekom postopka za T-2 izkazal kot neuspešen, ne izključuje poznejše uveljavitve pridržka lastninske pravice.

  Član je dolžan T-2 obvestiti o vsaki spremembi stanja kupljenega blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, ki bi znal negativno vplivati na možnost popolnega plačila T-2.

  V primeru izvršilnega postopka s strani tretjih zoper člana, se član zavezuje, da bo o obstoju pridržka lastninske pravice nemudoma obvestil vse v izvršilni postopek vpletene stranke (upnika, izvršitelja, itd), pri čemer bo T-2 nemudoma obvestil o obstoju izvršilnega postopka, ki se vodi zoper njega.  6. POMOČ ČLANOM

  Član kluba se lahko za več informacij, za pomoč pri včlanitvi in pomoč pri razumevanju načina obračunavanja bonitetnih točk obrne na telefonsko številko 064 064 064 ali na naslov e-pošte: info@t-2.net.

  Član se zavezuje, da bo skrbel za odgovorno ravnanje z uporabniškim imenom in geslom. Član odgovarja za morebitno posredovanje uporabniškega imena in gesla oz. drugih sredstev identifikacije tretjim osebam (npr. uporabniku). Ponudnik ne odgovarja za posledice uporabe uporabniškega imena in gesla (v nadaljevanju: geslo) oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu s temi pogoji in/ali posebnimi pogoji, in/ali za posledice morebitne uporabe in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih.

  V primeru izgube, kraje ali zlorabe gesla, lahko član zahteva blokado osebnega gesla. Zahtevo za blokado član javi na telefonsko številko 064 064 064. V tem primeru si bo klub prizadeval v najkrajšem možnem času izvesti blokado osebnega gesla. Član je dolžan klubu v naslednjih 3 dneh potrditi izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla s pisnim obvestilom, poslanim priporočeno po pošti na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, Ljubljana. Klub nato članu dodeli novo uporabniško ime in geslo. Po zamenjavi osebnega gesla, je dostop do kluba možen le z novim uporabniškim geslom. Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani člana, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno član. Klub v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti.

  Član kluba se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito, na običajen način, v skladu z njenim namenom ter v skladu z načeli kulturne in civilizirane spletne komunikacije in se zavezuje vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi jim lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo narodnostnih, verskih ali drugih občutij.

  Če član ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom ali deluje na škodljiv način, s katerim bi povzročil škodo z oddajo goljufivih naročil, mu lahko ponudnik začasno prepreči dostop do spletne strani. Če član kršitve ponavlja, mu lahko ponudnik po lastni presoji: trajno prepreči dostop do spletne strani; izbriše podatke, ki jih je član posredoval pri registraciji ali včlanitvi v klub, s čimer mu preneha status registriranega člana in vse s tem povezane pravice in mu prepreči ponovno registracijo in/ali včlanitev v klub.  7. IZSTOP IZ ČLANSTVA

  Članstvo v klubu traja nedoločen čas. Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo je prepuščena izključno članu, ki lahko v vsakem trenutku zahteva, da ponudnik trajno izbriše podatke, ki jih je posredoval ob registraciji. Pisno odpoved lahko član pošlje preko e-pošte: info@t-2.net oziroma osebno prinese v eno izmed poslovalnic T-2 d.o.o ali pošlje na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Z izbrisom člana preneha status registriranega člana in vse pravice, povezane z njim. Član se lahko kadarkoli ponovno registrira kot nov član kluba, torej brez ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet v prejšnjem statusu registriranega članstva.

  Ponudnik lahko obdeluje in hrani osebne podatke, vezane na članstvo v klubu, kot to izhaja iz Informacij o obdelavi osebnih podatkov v družbi T-2 d.o.o.

  Član oziroma bivši član kluba lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave in ima pravico do ugovora obdelavi in pravico prenosljivosti njegovih osebnih podatkov. Pravica se uveljavlja s pisno zahtevo, posredovano na naslov sedeža družbe T-2 d.o.o. ali preko e-pošte na info@t-2.net. O podani zahtevi ponudnik odloči na način in v rokih, skladno z veljavno zakonodajo. Posameznika, ki je zahteval izbris ponudnik o (ne)realizaciji zahteve obvesti.

  V primeru, da članstvo odpove ponudnik mora član vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 10-ih dni od prejema obvestila ponudnika. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.  8. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

  Ponudnik ima vse potrebne pravice za znamke, ki se nahajajo na spletni strani. Znamke, objavljene na spletni strani, so zaščitene v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Z objavo znamk in omogočanjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje pravicam, ki izhajajo iz znamk. V primeru zlorabe znamk član kazensko in materialno odgovarja.

  Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je zaščitena z avtorskimi pravicami in sorodnimi pravicami. Nosilec avtorske in sorodne pravice, tako moralne, kot tudi materialnih, na vsebini spletne strani je ponudnik in / ali oseba, ki jo ponudnik navede pod posamezno znamko. Z objavo vsebin na spletni strani in omogočanjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje vsem svojim pravicam. Vsebine na spletni strani se ne smejo uporabljati za drug namen, kot za zasebno rabo člana, razen, če ponudnik predhodno pisno in izrecno dovoli drugače. V primeru zlorabe član kazensko in materialno odgovarja.  9. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

  Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima član zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ponudbe, tiskarskih napak in omejene razpoložljivosti.

  Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni opremi, programski opremi ali druge opreme zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred uporabo in dostopom do spletne strani.

  Član mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati članu zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.  10. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

  Ponudnik lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, veljavnih prepisov ali vzrokov ki so na strani javnosti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani: www.klub.t-2.net. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev. O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo ponudnik obvestil člane najmanj 7 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora ponudnik člane kluba na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani https://klub.t-2.net/.

  Šteje se, da član soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če ne pošlje pisne odpovedi. Ko ponudnik člane kluba na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, ga je dolžan tudi opozoriti, da nadaljnje članstvo v klubu pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.  11. JAMSTVO ZA RESNIČNOST IN TOČNOST POSREDOVANIH PODATKOV

  Kupec z oddajo naročila jamči za resničnost in točnost posredovanih podatkov. Kupec je seznanjen z dejstvom, da za neresnične oz. netočne podatke v celoti civilno in kazensko odgovarja.

  Kupec je dolžan prodajalca nemudoma obvestiti o nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti (npr. začetek osebnega stečaja ipd.).  12. SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

  V okviru članstva v klubu ponudnik obdeluje osebne podatke člana, ki jih le-ta posreduje sam ali so pridobljeni na podlagi nakupa izdelka, naročila storitve ali drugih ugodnosti. Vsak posameznik se lahko v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov v družbi T-2, d.o.o. seznani z naborom osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, z nameni obdelave ter drugimi informacijami, vezanimi na članstvo v T-2 klubu.

  V postopku včlanitve v T-2 klub posameznik lahko poda tri vrste soglasij obdelave osebnih podatkov, in sicer, da družba T-2 d.o.o.:

 • uporablja njegove osebne podatke za namene nesegmentiranega in segmentiranega trženja preko več komunikacijskih poti,
 • uporablja njegove osebne podatke za namene tržnih raziskav preko več komunikacijskih poti,
 • uporablja njegove osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti, pri čemer se osebno trženje lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju posameznikovih preteklih navad. Posameznik je v tem primeru seznanjen tudi, da je namen prilagajanja vsebin in ponudbe, da ponudnik le-te čim bolj približa posameznikovim zanimanjem in jim s tem poveča uporabno vrednost za samega posameznika.
 • Zbiranje soglasij bo med drugim potekalo tudi na spletni strani T-2 kluba in v portalu Horizont. Posameznik bo lahko podal splošno privolitev, ki bo zajemala vse zgoraj navedene privolitve, lahko pa bo izbral možnost posameznih privolitev.

  V kolikor je posameznik že član T-2 kluba bo s strani ponudnika ob prvi prijavi v Horizont ali T-2 klub pozvan, da se opredeli glede zgoraj navedenih soglasij.

  Posameznik lahko podane privolitve kadarkoli tekom članstva ter v obdobju hrambe njegovih osebnih podatkov po poteku članstva (gl. drugi odstavek 8. točke) prekliče, in sicer na način, kot je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali s pisno zahtevo, posredovano na naslov sedeža T-2 d.o.o.

  Posameznik lahko kadarkoli tekom članstva ter v obdobju hrambe njegovih osebnih podatkov po poteku članstva prekliče trženje po posameznih kanalih (komunikacija preko navadne pošte, e-pošte, sporočil SMS in MMS ter telefonskih klicev). Takšen preklic lahko poda s pisno zahtevo, posredovano na naslov sedeža T-2 d.o.o., po e-pošti na https://klub.t-2.net/ in s telefonskim klicem na 064 064 064. Posameznik lahko trženje, ki se izvaja preko SMS sporočil, prekliče tudi tako, da na telefonsko številko, iz katerega je prejel neželeno SMS sporočilo (064 100 100 ali 064 100 200), pošlje SMS sporočilo s ključno besedo STOP. Trženje preko naprednega spletnega oglaševanja pa bo posameznik lahko upravljal z ustreznimi nastavitvami piškotkov in vtičnikov ob obisku spletne strani ali ustreznimi nastavitvami za uporabo piškotkov na spletnem brskalniku.  13. OSTALE DOLOČBE

  Vse reklamacije iz naslova stvarnih napak na dobavljenem blagu in/ali opravljenih storitvah, lahko član reklamira pri reklamacijski službi ponudnika v zakonsko določenem roku. Za vse spore, ki izhajajo iz članstva v klubu in iz teh splošnih pogojev, ki jih član in ponudnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  T-2 ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. T-2 kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo (http://ec.europa.eu/odr) za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

  Sestavni deli tega posebnega dogovora so Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter ostali splošni in posebni pogoji, objavljeni na https://www.t-2.net/. Vse dodatne informacije ter splošni pogoji so dostopni na spletni strani https://www.t-2.net/, telefonski številki za pomoč uporabnikom 064 064 064 ter v poslovalnicah T-2.

  Če je katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost drugih pogodb.

  V primeru, da pride do spremembe kogentne zakonodaje, zaradi katerih bi prišlo do neskladja med zakonskimi določbami in določbami teh splošnih pogojev, se namesto neskladnih določb teh splošnih pogojev neposredno uporabljajo zakonske določbe.  14. KONTAKT

  Ponudnik: T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, https://klub.t-2.net/, 064 064 064.

  Splošni pogoji začnejo veljati dne 2. 10. 2023